Буян Сеткил - Мен чокта


Скачать песню

Текст песни:

Кандыг бир хун чедип кээр мен
Каттырыпкаш маннап кээр сен
Карактарын шийип алгаш
Кажан ошкаарымны манаар сен

Чассыдар эжин мен чокта
Кандыг чурттап турдун, сарыым
Чанын орта хонмазымга
Карангы дуне дондун бе

Ммммм.. Сула салган узун чажын чыды
Ммммм.. Сунуп келген холун чылыг-чымчаа
Ммммм.. Эриннерин чаагай амданы
Мммм.. Эжим сени сактып, ырладым

Чеже айлар корушпээн бол
Чедип кээрим манап чору
Эки хунде сагышка дег
Эжим сени куспактаар мен

Чассыдар эжин мен чокта
Кандыг чурттап турдун, сарыым
Чанын орта хонмазымга
Карангы дуне дондун бе

Ммммм.. Сула салган узун чажын чыды
Ммммм.. Сунуп келген холун чылыг-чымчаа
Ммммм.. Эриннерин чаагай амданы
Мммм.. Эжим сени сактып, ырладым

Продолжительность mp3: 03:29
Дата добавления: 2016-09-09
Текст просмотрен: 239
Рейтинг: 0

Другие песни исполнителя: Буян Сеткил

Рейтинг: 0

Видеоклип Буян Сеткил - Мен чокта

Скачать клип

Рекомендуем послушать

 • Буян Сеткил - Кылагар машина
 • -Ойт, ол кым чел?
  -Харын, эжим диин.
  -Кандыг, чуу эжин?
  -Таныжым.
  -Таныжым? Таныжым чок деп турдун чоп Ам мен сенээ кым кижи мен?
  -Че-че, оон ужуражы бээр бис, че байырлыг че, байырлыг
  -Адыр мана даан чугаалажыыл
  
  Согур чаашкын куду алзып бадып турда
  Сунган холдарым оору кодуруп алгаштын
  Амыраам сээн адын адап кыйгырган мен
  А сен ону ынчаан каяа эскерген сен
  
  Берге-даа бол ынакшылды камнап чордум
  Бербейн чораан чечектерим дээш оршээ
  Эки чуве сенээ коргузуп чадап каан
  Эжин мени буруудатпа
  
  Кылагар машина,
  Кымда-даа чок хептер,
  Кылаштап хемчээрге-даа тонмес бажын
  Кыйгырган кузелинче чоруй бардын
  Байырлыг че, ынак сарыым
  
  Кара чангыс идегелим ханызында
  Карактарын, шырай арнын коступ келир
  Ончу суруп чоруй барган эжим сенээ
  Оорушкуну кузеп ор мен
  
  Кылагар машина,
  Кымда-даа чок хептер,
  Кылаштап хемчээрге-даа тонмес бажын
  Кыйгырган кузелинче чоруй бардын
  Байырлыг че, ынак сарыым

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: